Kurset e pikturës evidentojnë talentet e rinj në Përmet

Kursi i pikturës në shkollën 9-vjeçare “Nonda Bulka” është një mundësi e shkëlqyer për të zhvilluar aftësitë artistike të nxënësve.


Nga Anida Çato Hajredini
Drejtoreshë e Shkollës 9-vjeçare “Nonda Bulka”, Përmet

Kursi i pikturës në shkollën 9-vjeçare “Nonda Bulka” është një mundësi e shkëlqyer për të zhvilluar aftësitë artistike të nxënësve.

Piktorët e rinj kanë mundësinë të mësojnë teknikat e ndryshme të piktures dhe të shprehin kreativitetin e tyre nëpërmjet vizatimit dhe ngjyrosjes së imazheve.

Kjo lloj kursi ofron një platformë për të eksploruar lirinë artistike dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre në pikturim.

 

Nxënësit mësojnë teknikat e ndryshme të piktures, si vizatimi me laps, ngjyrosja me bojëra dhe akvarele, dhe përdorimi i teknikave të ndryshme për të krijuar efekte të veçanta.

Nëpërmjet këtij kursi, nxënësit mësojnë të shohin botën nëpërmjet syve të artistit. Ata mësojnë të vlerësojnë bukurinë e detajeve të vogla dhe të shprehin emocionet e tyre nëpërmjet piktures. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive të tyre të perceptimit dhe të shprehjes artistike.

Kursi i piktures në shkollë gjithashtu ofron një mundësi për të eksploruar historinë e artit dhe për të mësuar nga artistët e mëdhenj të të kaluarës. Nxënësit mësojnë për stilin dhe teknikat e piktorëve të njohur dhe i aplikojnë ato në punën e tyre të vet.

 

Anida Çato Hajredini

Anida Çato Hajredini

Kjo lloj kursi gjithashtu ndihmon në zhvillimin e aftësive të komunikimit dhe bashkëpunimit. Nxënësit mësojnë të shprehin idetë e tyre nëpërmjet piktures dhe të ndajnë ato me të tjerët. Ata punojnë në grup dhe mësojnë të vlerësojnë dhe të respektojnë punën e njëri-tjetrit.

Kursi i piktures në shkollë është një mundësi e shkëlqyeshme për të zhvilluar aftësitë artistike të nxënësve dhe për të shprehur kreativitetin e tyre. Ky lloj kursi ndihmon në zhvillimin e perceptimit artistik dhe të shprehjes së emocioneve nëpërmjet piktures.

Nxënësit mësojnë teknikat e ndryshme të pikturës dhe eksplorojnë historinë e artit. Kjo ndihmon në zhvillimin e aftësive të komunikimit dhe bashkëpunimit. Kursi i pikturës në shkollë është një mundësi e shkëlqyeshme për të kultivuar talentin artistik të nxënësve dhe për të ndihmuar ata të shprehin veten nëpërmjet artit.

Ekspozitë “In memoriam” për piktorin Nexhmedin Musaj

Në Galerinë e Artit "Eduard Lear" në Berat u hap ekspozita në nderim të piktorit të shquar beratas.

Sadik Kaceli, peneli i artë!

"Artist i Merituar" , "Artist i Popullit", "Nderi i Kombit". Një piktor që modernizoi shkollën shqiptare të arteve.

Sadik Kaceli, peneli i artë!

"Artist i Merituar" , "Artist i Popullit", "Nderi i Kombit". Një piktor që modernizoi shkollën shqiptare të arteve.

Myslimanizmi lirik

imami Abdullah Kolgjini krijoi këtë "lehva" të dashuruarish në xhaminë e Floqit